Saturday, November 22, 2008

I siste Bonytt

I siste Bonytt (13/2008) er det en reportasje fra min søsters gamle leilighet på Løren. På ett av bildene (bilde 3, side 70 i magasinet) er ett av mine eldre malerier vist. På bilde 6 (side 73) er originalen til Seland som jeg har nevnt tidligere avbildet.

No comments:

Post a Comment